foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto7 foto8
Wiadomości z podkarpacia     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Giełda     |     

Ogłoszenia

 

 

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarna.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu.

 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarna na lata 2015-2020”

Plan gospodarki niskoemisyjnej wyłożony został do wglądu na okres 21 dni (tj. do dnia 28 grudnia 2015 r.) w Urzędzie Gminy w Czarnej, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, pokój nr 1 w godz. 7:30 – 14:30

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane projektem pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarna na lata 2015-2020” mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu.

Uwagi, wnioski, zastrzeżenia należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarna na adres:

Urząd Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna w terminie do dnia 28 grudnia 2015 r.

 

do pobrania:

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarna

 

Czarna, dnia 07.12.2015 r.                  

                                                                                  Wójt Gminy Czarna

                                                                                       Józef Chudy            

 


 

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy Gminy Czarna

 

                W związku z opracowywaniem przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle programu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, w dniach od 24 maja do 20 czerwca 2015 roku  pojawi się w wybranych losowo gospodarstwach domowych ankieterka posiadająca upoważnienie Wójta Gminy Czarna, która przeprowadzi wywiad

 

Proszę mieszkańców o udzielenie rzetelnych informacji.

 

Opracowany program pozwoli w przyszłości pozyskać dotację m. in. na kolektory fotowoltaiczne.

 

                                                                            Wójt Gminy Czarna

                                                                                  Józef Chudy

UG Czarna
Urząd Gminy Czarna,
ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, pow. Dębicki, woj. podkarpackie
tel.: 14 676 10 30, fax: 14 676 14 42, email: sekretariat@czarna.com.pl
NIP: 872-13-57-162, Regon: 000535942
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI