foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto7 foto8
Wiadomości z podkarpacia     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Giełda     |     

Akty prawne

 

 

- Ustawa z dnia 28.01.2014  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

- Ustawa z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 


 

- 2015

  • Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia sczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
  • Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
  • Uchwała nr IX/84/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Czarna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2013

  • Uchwała nr XLI / 323 / 2013 z dnia 22 kwietnia 2013 - w spr. zmiany Uchwały nr XXXVII/278/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 31 12 2012 w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - 2012

UG Czarna
Urząd Gminy Czarna,
ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, pow. Dębicki, woj. podkarpackie
tel.: 14 676 10 30, fax: 14 676 14 42, email: sekretariat@czarna.com.pl
NIP: 872-13-57-162, Regon: 000535942
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI