foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto7 foto8
Wiadomości z podkarpacia     |     Wiadomości ze Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Giełda     |     

Aktualności

 
2016-08-30

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 będą przyjmowane od 1 do 15 września 2016 r
 
2016-08-26

WÓJT GMINY CZARNA ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych

Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 
2016-08-25

Wójt Gminy Czarna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy Czarna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez organizowanie zajęć wpływających na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży szkolnej.
 
2016-08-25

Wójt Gminy Czarna zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w pracach Komisji Konkursowej!

Wójt Gminy Czarna zaprasza organizacje pozarządowe i  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego.
 
2016-08-10

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
 
2016-07-21

Informacja dla producentów rolnych

Wójt Gminy Czarna przypomina o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
2016-07-20

Zawody sportowo-pożarnicze w Czarnej

W dniu 17 lipca 2016 roku na stadionie w Czarnej przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 16 drużyn, w tym 6 kobiecych.
 
Urząd Gminy Czarna, Dworcowa 6, 39-215 Czarna, pow. Dębicki, woj. podkarpackie
tel.: 14 676 10 30, fax: 14 676 14 42, email: sekretariat@czarna.com.pl
NIP: 872-13-57-162, Regon: 000535942
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI