Sołectwo Jaźwiny

 
- centrum_informatyczne_1.jpg- wiejskie_centrum_kultury_w_jazwinach.jpg

Nazwa wsi może pochodzić od osadzonych jeńców jaćwieńskich. Jadźwingowie, Jaćwingowie = indoeuropejski lud bałtycki, spokrewniony z Litwinami i Prusami. Jeżeli nazwa wsi pochodzi od osadzonych tu jeńców jaćwieskich, to początków wsi należy szukać co najmniej w 2 połowie XIII wieku. Wtedy to Jaćwingowie zostali ostatecznie pokonani i rozproszeni.  Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80) podaje, że wieś należy do Stanisława Tęczyńskiego herbu Topór. Wieś należąca do parafii p.w. św. Klemensa  w Zasowie nie była jeszcze w pełni urządzona, ale były już łany kmiece i jakieś role zagrodników. Wieś wchodziła w skład klucza dóbr z ośrodkiem w Wiewiórce. Sto lat później bo w roku 1578 rejestr poborowy woj. sandomierskiego podaje, że wieś Jaźwiny należy nadal do klucza dóbr wiewióreckich, którego właścicielem był książę Konstanty Ostrogski herbu własnego. We wsi były 3 łany kmiece, 3 zagrodników z rolami, 2 komorników z bydłem, 6 komorników bez bydła oraz rzemieślnik. We wsi był zapewne folwark i karczma.  W roku 1609 wieś znalazła się w rozległej ordynacji Ostrogskich i do roku 1766 dzieliła jej losy. Po podziale tej ordynacji wieś przechodziła z rąk do rąk, m.in.: Byszewskich, rodu Nowina-Konopka, a następnie Kozłowskich. Pod koniec XIX wieku majątek ziemski w Grabinach należał do hr. Wiktora Zbyszewskiego. Wieś w tym czasie liczyła 852 mieszkańców.


Wieś podzielona jest na 3 integralne części: Borowskie Pola, Od Jastrząbki, Piaski.


Liczba mieszkańców na dzień 31-12-2016 roku wynosiła 614 osób, z czego 307 stanowiły kobiety, a 307 mężczyźni.


Sołtys wsi: Zbigniew Trzaskuś, tel.: 14 67 61 243.


Rada Sołecka: Mariusz Mikosz, Adam Trzaskuś, Andrzej Wałęga, Paweł Kusek, Władysław Skowron.


- centrum_jazwin.jpg

 

UG Czarna